• ساعت : ۱۵:۲۱:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 245
  • کد خبر : ۱۰۹۹۹
در پایان فرآیند جذب هیات علمی فراخوان شهریور 1402
روز پایانی مصاحبه علمی تخصصی متقاضیان جذب هیات علمی به روایت تصویر

روز پایانی مصاحبه علمی تخصصی متقاضیان جذب هیات علمی به روایت تصویر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0