پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 
در پایان سفر معاون پژوهشی و تیم ارزشیابی موسسه به استان اصفهان بازدید از ایستگاههای تحقیقاتی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۱۳:۳۱:۴۸  | 
تعداد بازدید : ۱۷
در ادامه سفر معاون پژوهشی و تیم ارزشیابی موسسه به استان اصفهان نشست مدیر زراعی باغی، محققین و اعضای هیات علمی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۱۳:۲۰:۴۵  | 
تعداد بازدید : ۱۲
با سفر معاون پژوهشی و تیم ارزشیابی موسسه به استان اصفهان نشست تخصصی به میزبانی رییس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۱۲:۴۳:۵۴  | 
تعداد بازدید : ۱۹
در ادامه بازدید از حوزه برنامه‌ریزی و پشتیبانی پژوهشکده‌ها صورت گرفت بازدید و نظارت حوزه برنامه‌ریزی و پشتیبانی موسسه در پژوهشكده گلخانه و محیط‌های كنترل‌شده  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۸:۱۲:۴۵  | 
تعداد بازدید : ۲۲
با حضور معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی انجام شد بازدید و نشست حوزه برنامه ریزی و پشتیبانی در پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری  جديد!
کد خبر : ۱۱۰۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 
۷:۵۵:۱۸  | 
تعداد بازدید : ۲۶
توسط اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی صورت گرفت برگزاری دوره كاربردی - آموزشی ملی بهره‌برداران خرما 
کد خبر : ۱۱۰۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ 
۱۴:۱۸:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۶۵
صفحه1از87123456...87.بعدي.برو
 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0