• ساعت : ۱۱:۴:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 140
  • کد خبر : ۱۱۲۵۴
با مشارکت موسسه تحقیقات علوم باغبانی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
برگزاری رویداد علمی انتقال دانش فنی تاكداری نوین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0