عنوان : مصاحبه علمی تخصصی متقاضیان جذب هیات علمی فراخوان شهریور 1398
کد خبر : ۳۳۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 
ساعت : ۱۵:۳۷:۱۸

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

مصاحبه علمی تخصصی متقاضیان جذب هیات علمی فراخوان شهریور 1398

مصاحبه علمی تخصصی متقاضیان جذب هیات علمی فراخوان شهریور 1398 (جذب یک نفر متخصص باغبانی برای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی) در تاریخ 18 / 10 / 98 در محل ستاد موسسه و با حضور 8 نفر از 16 نفر متقاضی دعوت شده برگزار شد.

   بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0