عنوان : سومین جلسه كارگروه اقتصادی یافته های تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کد خبر : ۳۳۶۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
ساعت : ۸:۳۳:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

سومین جلسه کارگروه اقتصادی یافته های تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم باغبانی

 

سومین جلسه کارگروه اقتصادی یافته های تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم باغبانی در تاریخ 13/11/ 1398 با حضور آقایان دکتر لطیفیان معاون پژوهش و فناوری موسسه، دکتر رحمانی نماینده دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر آقاجانزاده مدیر پژوهشی، دکتر آتشکار مدیر دانش و اطلاعات و دکتر علی حوری مسئول تجاری سازی تحقیقات موسسه و همچنین نمایندگان پژوهشکده های پسته، سبزی و صیفی، گل و گیاهان زینتی، چای و مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری برگزار شد. در این جلسه، ابتدا تحقیقات انجام شده در زمینه اقتصادسنجی و اثربخشی یافته های تحقیقاتی در حوزه محصولات سبزی و صیفی توسط آقای دکتر رافضی عضو هیئت علمی پژوهشکده سبزی و صیفی ارائه و بررسی شد. سپس آقای دکتر صداقت عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته، پروپوزال طرح تحقیقاتی با عنوان «اقتصادسنجی و بررسی اثربخشی فعالیت های پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در زمینه ارقام مختلف محصولات باغی» را ارائه نمود که مورد بررسی و تبادل نظر اعضای کارگروه قرار گرفت.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0