عنوان : جلسه شورای معاونین پژوهش
کد خبر : ۳۴۳۱
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 
ساعت : ۹:۵۰:۳۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه شورای معاونین پژوهش

جلسه شورای معاوین پژوهشی موسسه تحقیقات علوم باغبانی با حضور معاونین پژوهشی کلیه پژوهشکده های تحت پوشش این موسسه، معاون پژوهشی موسسه و سایر مدیران و کارشناسان ستادی موسسه در مورخ 15 / 2 / 99 تشکیل شد. در این جلسه محورهای اساسی فعالیت های سال جاری این موسسه در راستای حمایت از جهش تولید در بخش باغبانی و پروژه های شش گانه (اراضی شیب دار، تولیدات باغبانی در شرایط کنترل شده، حمایت از نوغانداری ، تولید بذر هیبرید سبزی، مدیریت ضایعات پس از برداشت محصولات باغبانی و گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفت.

 
 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0