• ساعت : ۱۲:۹:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 336
  • کد خبر : ۳۴۳۶
كارگاه آموزشی یك روزه اعضای هیات علمی جدید الاستخدام موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کارگاه آموزشی یک روزه اعضای جدید الاستخدام موسسه تحقیقات علوم باغبانی در روز یکشنبه 21 / 2 / 99 به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

کارگاه آموزشی یک روزه اعضای هیات علمی جدید الاستخدام موسسه تحقیقات علوم باغبانی

کارگاه آموزشی یک روزه اعضای جدید الاستخدام موسسه تحقیقات علوم باغبانی در روز یکشنبه 21 / 2 /  99 به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. علاوه بر اعضای هیات علمی جدید الاستخدام از سراسر کشور، نمایندگان معاون پژوهشی و دفاتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  رییس، معاونین  و مدیران ستادی موسسه تحقیقات علوم باغبانی در این دوره شرکت نمودند. جلسه با سخنرانی دکتر حاجی وند رییس محترم موسسه آغاز شد که ایشان شرح وظایف موسسه را طبق اساسانامه توضیح داده و به اهم سیاست ها و رویکردهای این موسسه در بخش باغبانی پرداختند. همچنین به فعالیت ها، دستاوردها و یافته های تحقیقاتی موسسه  مخصوصا در حوزه معرفی ارقام جدید محصولات باغبانی اشاره کردند. بیان برنامه های موسسه در افق 1404 نیز قسمتی از سخنان ریاست موسسه بود.برنامه طبق جدول زمان بندی سخنرانان و  نمایندگان سازمان تحقیقات و مدیران ستادی موسسه ایراد گردید.

دانلود مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی

ریاست موسسه

دفتر امور پژوهش سازمان تحقیقات

معاونت پژوهشی

مدیریت دانش و اطلاعات

مدیریت پژوهش

آیین نامه جدید ابلاغی ترفیع

طرح ها و پروژه ها

نظارت و ارزشیابی

 

     

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0