رو عنوان : به گزارش موسسه تحقیقات علوم باغبانی
عنوان : شانزدهمین جلسه شورای انتشارات موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کد خبر : ۳۴۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 
ساعت : ۱۲:۴۵:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شانزدهمین جلسه شورای انتشارات موسسه تحقیقات علوم باغبانی

به منظور بررسی آثار انتشاراتی پژوهشکده های تحقیقاتی زیر مجموعه موسسه تحقیقات علوم باغبانی، شانزدهمین جلسه شورای انتشارات موسسه با مشارکت اعضای شورا به صورت حضوری و ویدیو کنفرانس در محل سالن گلبرگ تشکیل گردید.در این جلسه دو عنوان کتاب و 8 عنوان نشریه فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در خصوص نحوه انتشار آثار مکتوب دریافتی از همکاران محقق تصمیمات مهمی گرفته شد.
بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0