• ساعت : ۱۳:۷:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 306
  • کد خبر : ۳۴۴۰
به گزارش موسسه تحقیقات علوم باغبانی
بازدید ریاست موسسه تحقیقات علوم باغبانی از شركت دانش بنیان سلول فناور دارو
جناب آقای دکتر حاجی وند به همراه سرپرست پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری از شرکت دانش بنیان سلول فناور دارو به منظور بررسی روند تولید و تکثیر بری ها و گیاهان معتدله از این شرکت بازدید کردند. همچنین در خصوص ادامه همکاری و مشارکت های فی ما بین مذاکراتی انجام پذیرفت

بازدید ریاست موسسه تحقیقات علوم باغبانی از شرکت دانش بنیان سلول فناور دارو

جناب آقای دکتر حاجی وند به همراه  سرپرست پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری از شرکت دانش بنیان سلول فناور دارو به منظور بررسی روند تولید و تکثیر بری ها و گیاهان معتدله از این شرکت بازدید کردند. همچنین در خصوص ادامه همکاری و مشارکت های فی ما بین مذاکراتی انجام پذیرفت

   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0