رو عنوان : به گزارش موسسه تحقیقات علوم باغبانی
عنوان : بازدید ریاست موسسه تحقیقات علوم باغبانی از شركت دانش بنیان سلول فناور دارو
کد خبر : ۳۴۴۰
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۷:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید ریاست موسسه تحقیقات علوم باغبانی از شرکت دانش بنیان سلول فناور دارو

جناب آقای دکتر حاجی وند به همراه  سرپرست پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری از شرکت دانش بنیان سلول فناور دارو به منظور بررسی روند تولید و تکثیر بری ها و گیاهان معتدله از این شرکت بازدید کردند. همچنین در خصوص ادامه همکاری و مشارکت های فی ما بین مذاکراتی انجام پذیرفت

   بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0