• ساعت : ۲۱:۱۹:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 115
  • کد خبر : ۳۴۹۵
جلسه كارگروه اقتصادی موسسه تحقیقات علوم باغبانی با حضور دكتر محمودی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیركل دفتر اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و روسای پژوهشكده های تابعه
به منظور استفاده بهینه از همه امکانات و زیرساخت های موسسه تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشکده های تابعه جلسه کارگروه اقتصادی موسسه با حضور جناب آقای دکتر محمودی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل دفتر اقتصادی و روسای پژوهشکده ها تشکیل گردید.


به منظور استفاده بهینه از همه امکانات و زیرساخت های موسسه تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشکده های تابعه جلسه کارگروه اقتصادی  موسسه با حضور جناب آقای دکتر محمودی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل  دفتر  اقتصادی و روسای پژوهشکده ها تشکیل گردید. در این جلسه ضمن ارایه گزارش عملکرد اقتصادی پژوهشکده ها طی دو سال گذشته برنامه ها و اهداف سال  1399در تحقق درآمدهای اقتصادی در راستای تحقیقات اقتصادی و مشتری مدار ارایه گردید.
در این جلسه با تاکید بر استفاده از ظرفیت های موسسه تحقیقات علوم باغبانی در همکاری با بخش خصوصی از پتانسل های این موسسه به عنوان بستری مناسب برای شکوفایی اقتصادی در بخش باغبانی یاد شد. سامان دهی بخش های مختلف اقتصادی در حیطه باغبانی و نظارت بر ارکان  درآمد زا و تولید هدفمند در زیرمجموعه های بخش باغبانی از نکات بررسی شده در این جلسه بود. مسوولین پژوهشکده ها ضمن بیان چالش ها و موانع اقتصادی درتولیدات باغی، از نظرات جناب دکتر محمودی در مورد ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکاری برای جهش تولید محصولات باغی استقبال کرده و برنامه های لازم جهت حصول به این هدف را مورد بحث قرار دادند. همچنین در این جلسه به هشت محور اقتصادی تدوین شده براساس شرح وظایف موسسه شامل فروش ارقام اصلاح شده موسسه انحصاری و غیر انحصاری پروتکل ها،روش ها، هسته های اولیه سالم سازی شده، پروژه های تحقیقاتی مشتری مدار و خاص، مطالعات کلان و ... پرداخته شد.

تهیه کننده و مسوول خبر: دکتر پیر خضری

پایان خبر./


   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0