• ساعت : ۸:۱۷:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 228
  • کد خبر : ۳۵۰۵
بازدید (غیرحضوری) گروه نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات علوم باغبانی از طرح ‌ها و پروژه ‌های تحقیقاتی استان مركزی
در بازدیدی غیر حضوری توسط گروه نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، طرح ‌ها و پروژه ‌های تحقیقاتی استان مرکزی شامل پژوهشکده گل و گیاهان زینتی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت.


گروه نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات علوم باغبانی شامل آقایان دکتر شکراله حاجی وند، دکتر مسعود لطیفیان، دکتر سیروس آقاجانزاده و دکتر مجید  علی حوری (به ترتیب رئیس، معاون پژوهشی، مدیر امور پژوهشی و مسئول نظارت و ارزشیابی موسسه)، آقایان دکتر محسن کافی و دکتر عزیزاله خندان (اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران) و آقایان دکتر امیر محسنی و محمد وظیفه شناس (به ترتیب اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان و استان یزد) از تاریخ 1399/4/8 لغایت 1399/4/10 طرح ­ها و پروژه ­های تحقیقاتی استان مرکزی شامل پژوهشکده گل و گیاهان زینتی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی را به صورت غیرحضوری (به دلیل شیوع بیماری کرونا) مورد ارزیابی قرار دادند. در این جلسات برگزار شده، ضمن گفتگو با محققان (اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی) و تشریح سیاست های موسسه تحقیقات علوم باغبانی در خصوص فرآیند پیشنهاد، بررسی و تصویب طرح ­ها وپروژه ­های تحقیقاتی، روند اجرای 31 فقره طرح و پروژه تحقیقاتی در دست اجرا مورد بررسی قرار گرفت.

 

تهیه کننده و مسئول خبر: دکتر علی حوری

پایان خبر./

 


   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0