عنوان : حضور عضو هیات علمی پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری در ایستگاه زیتون طارم جهت معرفی رقم پیشنهادی نوید بخش زیتون
کد خبر : ۳۷۵۳
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 
ساعت : ۹:۲۸:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، دکتر ابوذر هاشم پور عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری به عنوان مجری پروژه ارزیابی کیفت روغن ژنوتیپ های امید بخش زیتون در روز سه شنبه 15 مهر 99 در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم حضور یافته و به ارائه ویژگی های ژنوتیپ امید بخش رقم زیتون به داوران پرداختند. لازم بذکر است جهت ثبت مشخصات ژنوتیپ زیتون به منظور معرفی رقم، دکتر کاوند، دکتر زینانلو و دکتر اسدی آبکنار به نمایندگی از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم حضور داشتند. این رقم جدید زیتون روغنی بوده و روﻏﻦ اﻳﻦ رﻗﻢ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ می باشد.
تعداد بازدید : 31

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0