عنوان : اولین جلسه یاوران تولید پسته در پژوهشكده پسته
کد خبر : ۳۷۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ 
ساعت : ۹:۳۸:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته اولین جلسه یاوران تولید پسته با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و مدیران ستادی، رئیس و معاون مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان، رئیس، معاونین و اعضا هیئت علمی پژوهشکده پسته روز یکشنبه مورخ  ۹۹/۷/۲۰ در محل سالن کنفرانس پزوهشکده تشکیل گردید. در این جلسه گزارشی از اقدامات و بازدیدهای انجام شده در خصوص فعالیت های مرتبط با یاوران تولید پسته توسط پژوهشکده ارایه شد. سپس رئیس سازمان جهاد کشاورزی بر لزوم ارتباط تحقیقات و بخش اجرا تاکید و خواستار انتقال دانش تحقیقات به عرصه های تولید شدند. ایشان همچنین خواستار ارایه مشکلات بخش اجرا توسط مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها به تحقیقات شدند تا مورد بررسی و در دستور کار تحقیقاتی قرار گیرد. آقای دکتر نقوی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان و دبیر یاوران تولید استان کرمان  نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده کارگروه یاوران تولید استان در محصولات مختلف ارایه نمودند.                                                                                                                                                    روابط عمومی پژوهشکده پسته

   
   
   


تعداد بازدید : 49

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0