عنوان : دومین جلسه ستاد مستندسازی اموال غیر منقول موسسه تحقیقات علوم باغبانی برگزار گردید
کد خبر : ۳۷۶۲
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ 
ساعت : ۱۷:۱۱:۵۱

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲۰

دومین جلسه ستاد مستندسازی اموال غیر منقول موسسه تحقیقات علوم باغبانی در روز چهارشنبه مورخ ۲۳ /۰۷/ ۹۹ در محل ستاد موسسه و با حضور حاجی وند، رییس موسسه و رییس ستاد مستندسازی اموال غیر منقول، ناظری مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. در ابتدای جلسه موسوی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه ضمن خیر مقدم به مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ادامه جلسه را به دبیر ستاد واگذار نمود. سپس شفیعی ماسوله، سرپرست اداره حقوقی موسسه و دبیر ستاد مستندسازی ضمن خیر مقدم به مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان و بازخوانی دستور جلسه قبلی، از روند اقدامات انجام شده شامل انتصاب اعضای ستاد و کارگروه مستندسازی اموال غیر منقول در کمتر از یک هفته از تشکیل اداره حقوقی گزارش نمود. همچنین ایشان از دسته بندی و طبقه بندی مستندات اموال غیر منقول پژوهشکده ها در کمتر از یک ماه خبر دادند، وی اظهار داشت که با همکاری خوب همه پژوهشکده ها در این مدت کوتاه مسیر راه کاملا مشخص شده است. در این جلسه روسا و اعضای کارگروه پنج پژوهشکده به صورت مجازی حضور داشتند و تبیین وضعیت فعلی و طرح مسیر بعدی هر ملک به تفصیل از محورهای این جلسه بود که با راهبری ناظری و دستورات اکید حاجی وند برای انجام در زمان معین در دستور کار پژوهشکده ها قرار گرفت. شفیعی ماسوله با توجه به دسته بندی مستندات و مسیر راه مشخص هر یک از اموال غیر منقول ابراز امیدواری کرد که انشالله تا پایان سال، در جهت مستندسازی اموال غیر منقول مجموعه موسسه گام های موثری برداشته خواهد شد.

   
   
   

 


تعداد بازدید : 99

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0