عنوان : بازدیدعضو هیات علمی مركز تحقیقات وآموزش كشاورزی ومنابع طبیعی فارس و رئیس گروه برنامه ریزی آموزش وترویج معاونت باغبانی از ایستگاه تحقیقات كشاورزی محمدیه واقع در بیرجند استان خراسان جنوبی
کد خبر : ۳۷۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ 
ساعت : ۱۹:۵۷:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۵آقای دکتر حمیدزرگری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی فارس وآقای مهندس ابراهیم شرافتی رئیس گروه برنامه ریزی آموزش وترویج  معاونت باغبانی از ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه واقع در بیرجند استان خراسان جنوبی بازدید به عمل آوردند . پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای عناب، انار و زرشک مورد بازدید قرار گرفت  و آقای دکتر زراعت گر عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی مطالبی را ارائه نمودند و اظهار داشتند که این استان در زمینه تولید محصولات باغی از جمله زرشک بی دانه مقام اول دنیا و در زمینه تولید عناب مقام اول و تولید انار مقام پنجم  در کشور را داراست. قطعا شناسایی و حفاظت وصیانت از این ذخایر ژنتیکی یه عنوان سرمایه ملی و ظرفیت سازی در استفاده بهینه از آن ها نقش به سزایی در اقتصاد کشاورزی این استان وکشور خواهد داشت.

تهیه کننده و مسوول خبر: آقای دکتر حمید زرگری

   
       
       
       


تعداد بازدید : 50

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0