• ساعت : ۱۸:۳۶:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 208
  • کد خبر : ۳۸۳۹
معرفی رقم جدید زردآلو با نام درخشان توسط گروه اصلاحگر پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری به رهبری آقای دكتر حمید رهنمون

در تاریخ چهارشنبه مورخ 28 مهر ماه 1399، ژنوتیپ گزینش شده زردآلو  با کد 177 که در سال 1398 توسط آقایان دکتر عبدالرضا کاوند و دکتر محی الدین پیرخضری در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی مورد بازدید قرار گرفته بود، در کمیته معرفی رقم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر نهال مورد معرفی قرار گرفت. این رقم توسط گروه اصلاحگر پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری به رهبری آقای دکتر حمید رهنمون و همکاری آقایان دکتر رحیم قره شیخ بیات، دکتر ابراهیم گنجی مقدم، دکتر حسین فتحی و دکتر زرین بال گزینش و ارائه شده بود، آقای دکتر حمید رهنمون به بیان برتری ها و قابلیت های این رقم به عنوان یک رقم تازه خوری در مقایسه با ارقام قدیمی تر پرداختند و در نهایت این رقم با نام رقم درخشان مورد معرفی قرار گرفت.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0