• ساعت : ۸:۱:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 62
  • کد خبر : ۴۱۲۵
ارائه بهره‌ وری آب در سیب درختی و راهبردهای ارتقـای آن در جلسه كمیته راهبردی سند بهره وری آب كشاورزی

به منظور تدوین سند بهره وري آب کشاورزي و بررسی تجارب بین المللی براي ارتقاي بهره وري آب در سیب درختی، نمایندگان موسسه تحقیقات علوم باغبانی شامل آقایان دکتر شکراله حاجی وند و دکتر مجید علی‌ حوری (به ترتیب رئیس و مسئول نظارت و ارزشیابی موسسه) و آقایان دکتر حمید عبدالهی، دکتر ولی‌اله رسولی، دکتر حسن حاج نجاری، دکتر محسن پیرمرادیان و دکتر قاسم حسنی (به ترتیب رئیس و اعضای هیئت علمی پژوهشکده میوه ‌های معتدله و سردسیری) در تاریخ 1399/12/23 در جلسه کمیته راهبردي سند بهره وري آب کشاورزی به صورت ویدئو کنفرانس شرکت نمودند.

در این جلسه که با حضور آقای مهندس عباس کشاورز (قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی) و برخی از معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی و موسسات تحقیقاتی و آقای مهندس محمدحسین شریعتمدار (رئیس کمیته راهبردی تفاهمنامه سند بهره وری آب و کشاورزی) برگزار شد، آقای دکتر مجید علی‌ حوری وضعیت بهـره‌وری آب در سیب درختی و راهبـردهای ارتقـای آن (تهیه شده توسط آقایان دکتر مجید علی ‌حوری، دکتر محسن پیرمرادیان، دکتر قاسم حسنی، دکتر حسن حاج نجاری، دکتر ولی ‌اله رسولی، دکتر حمید عبدالهی و دکتر شكراله حاجي‌وند از اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی) را ارائه نمود که مورد استقبال حاضرین در جلسه قرار گرفت. سپس اعضای شرکت کننده در جلسه مذکور، مطالب ارائه شده را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0