• ساعت : ۱۱:۱۱:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 51
  • کد خبر : ۵۴۵۸
خسارت شدید به نخلكاران گراشی در اثر خشكیدگی خوشه خرما

خسارت شدید به نخلکاران گراشی در اثر خشکیدگی خوشه خرما

بدون شک یکی از شرطهای اساسی موفقیت و دستیابی به اهداف پیشبینی شده، تجهیز برنامهریزان، مجریان و تولید کنندگان به آخرین دستاوردهای علمی، فنی و نتایج تحقیقاتی است. در این راستا دکتر حمیدزرگری عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس و از اعضاء یاوران تولید استان فارس به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان گراش و باغداران پیشرو از نخلستانهای خسارت دیده از عارضه ریزش میوه و خشکیدگی خوشههای خرما بازدید بعمل آوردند. در این بازدید ضمن بررسی عرصهای از نخلستانهای خسارت دیده، دکتر زرگری با بیان اینکه خشکیدگی خوشه خرما معلول عوامل زنده بیماریزا نیست، بلکه شرایط نامساعد اقلیمی یعنی دمای بیش از حد، کمی رطوبت نسبی هوا و وزش بادهای گرم و خشک در دوره بحرانی تبدیل میوه از خارک به رطب سبب اصلی این بیماری است، افزود: پژمردگی سریع و ناگهانی میوه ها در طی مدت 3ـ2 روز و خشکیدن تمامی آن ها طی مدت 1تا 2 هفته از مهمترین علائم این عارضه می باشد. دوره بحرانی وقوع عارضه از اواسط تیرماه تا اواسط شهریورماه بسته به رقم و منطقه متفاوت است.

زرگری اظهار داشت: هر ساله درصد قابل توجهی از محصول خرمای کشور در اثر این عارضه از بین می‌رود. بنابراین ضروری است به دنبال آشنایی کارشناسان و مروجان با روش های مدیریت مناسب عارضه خشکیدگی خوشه خرما، که نقش مؤثری در کاهش عارضه دارد و اعمال این روش ها توسط باغداران مانع از خسارت‌های بیشتر شده و زمینه رونق مجدد اقتصادی در منطقه فراهم میگردد.

وی افزود: عوامل مختلف محیطی و مدیریتی در بروز و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما مؤثر هستند. از بین عوامل محیطی ظاهرا افزایش دمای هوا و کاهش رطوبت نسبی در دوره تبدیل خارک به رطب عامل اصلی بروز و شدت عارضه در نخلستان‌های خرما است. اما عوامل مختلف دیگری مانند رقم، سن درختان خرما، موقعیت درختان در باغ و زیاد بودن بیش از حد تعداد خوشه روی یک درخت نیز در شدت عارضه  مؤثر است.

در پایان دکتر زرگری تصریح کرد: تأمین آب کافی جهت آبیاری و رعایت دور آبیاری، تغذیه مناسب و متعادل و بهینه هر نخلستان، انجام عملیات به باغی مانند هرس برگ‌های خشک، دم خوشه‌های باقیمانده، هرس دمبرگ و حذف پاجوش‌ها، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، پوشش خوشه‌های خرما در اواخر مرحله خارک و تعدیل شرایط اقلیمی و حفظ رطوبت نسبی نخلستان می‌تواند شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما را کاهش دهد و بر افزایش کیفیت و کمیت محصول نیز مؤثر بوده و از این طریق نیز موجب افزایش درآمد باغدار می‌گردد.

تهیه و ارسال گزارش: دکتر حمید زرگری، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0