• ساعت : ۱۳:۳:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 205
  • کد خبر : ۵۶۱۷
ثبت اطلاعات و فعالیت‌های مختلف پژوهشی آموزشی ترویجی و اجرایی در سامانه رزومه هوشمند

ثبت اطلاعات و فعالیت‌های مختلف پژوهشی، آموزشی، ترویجی و اجرایی در سامانه رزومه هوشمند

سامانه رزومه هوشمند سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی باهدف ثبت اطلاعات و فعالیت‌های مختلف پژوهشی، آموزشی، ترویجی و اجرایی واحدهای تابعه سازمان راه‌اندازی شده است. دسترسی به سامانه از طریق درگاه خدمات الکترونیکی (etat.areeo.ac.ir) و سپس انتخاب سامانه رزومه هوشمند، امکانپذیر است.

همچنین اطلاعات ثبت شده نهایی در سامانه نماتات (تصویر جامع فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) قرار می گیرد.

 

لینک

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0