• ساعت : ۱۰:۳۹:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 86
  • کد خبر : ۵۶۳۶
برگزاری جلسه كارگروه تخصصی مناطق شش و هفت سازمان تات در موسسه تحقیقات علوم باغبانی كشور

جلسه کارگروه مناطق شش و هفت سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی در مورخ 1400/10/12 در سالن گلبرگ موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور برگزار شد. در این جلسه که با موضوع بررسی دستور العمل فوق العاده مدیریت منعقد گردید، جناب آقای  عباس گلکار رئیس محترم  اموراداری موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، جناب آقای آذینی مدیر محترم اموراداری موسسه تحقیقات شیلات،  سرکار خانم مهرورزان مدیر محترمه اموراداری  موسسه آموزش و ترویج کشاورزی،  آقایان مهندس کاظمی و اکبرپور معاونین محترم دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری آقای دکتر عادل زارع معاون دفتر نظارت و ارزشیابی وآقای رسولی رئیس گروه طبقه‌بندی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرکار خانم طلوع مسؤل محترمه کارگزینی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، آقایان سهرابی مدیر محترم  اموراداری وپشتیبانی و میرزایی  رئیس محترم اموراداری تحقیقات علوم دامی کشور، سرکار خانم حافظ رئیس محترمه اموراداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و آقای  نوری‌شاد  مدیر منابع انسانی وپشتیبانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی و  رئیس کارگروه اداری و کارگزینی مناطق ۶ و۷ حضور داشتند.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0