• ساعت : ۸:۱۳:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 63
  • کد خبر : ۵۶۴۸
ارائه بهره وری مصر ف آب در گردو در جلسه كمیته راهبردی تفاهمنامه سند بهره وری آب و كشاورزی

ارائه بهره وری مصر ف آب در گردو

در جلسه کمیته راهبردي تفاهمنامه سند بهره وري آب و کشاورزی

به منظور تدوین سند بهره وري آب کشاورزي و بررسی تجارب بین المللی براي ارتقاي بهره وري آب در تولید گردو، نمایندگان موسسه تحقیقات علوم باغبانی شامل آقایان دکتر شکراله حاجیوند و دکتر مجید علی‌ حوری (به ترتیب رئیس و مسئول نظارت و ارزشیابی موسسه) و آقایان دکتر محی الدین پیرخضری و دکتر ولی اله رسولی و خانم دکتر رعنا دستجردی (به ترتیب رئیس، معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه ‌های معتدله و سردسیری) در تاریخ 1400/10/19 در جلسه کمیته راهبردي تفاهمنامه سند بهره وري آب و کشاورزی به صورت ویدئو کنفرانس شرکت نمودند.

در این جلسه که با حضور آقایان مهندس عباس کشاورز (معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب)، مهندس علی مراد اکبری (معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی)، مهندس محمدحسین شریعتمدار (رئیس کمیته راهبردی تفاهمنامه سند بهره وری آب و کشاورزی) و برخی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و موسسات تحقیقاتی برگزار شد، آقای دکتر اصغر سلیمانی وضعیت بهره وری مصرف آب در گردو (تهیه شده توسط دکتر اصغر سلیمانی، دکتر مجید علی ‌حوری، دکتر رعنا دستجردی، دکتر داراب حسنی و دکتر شکراله حاجی‌وند از اعضای هیئت علمی پژوهشکده میوه ‌های معتدله و سردسیری) را ارائه نمود. سپس اعضای شرکت کننده در جلسه مذکور، مطالب ارائه شده را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

 

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0