• ساعت : ۱۳:۵۰:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 21
  • کد خبر : ۵۶۴۷
روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری گزارش داد
ادامه آزمایشات پس از برداشت میوه كیوی فروت در آزمایشگاه های پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری توسط پژوهشگران به روایت تصویر

ادامه آزمایشات پس از برداشت میوه کیوی فروت در آزمایشگاه های پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری توسط پژوهشگران به روایت تصویر

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0