• ساعت : ۱۸:۱۹:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 11
  • کد خبر : ۹۴۰۲
رايزني با مجتمع مس سرچشمه
حضور مسئولین پژوهشكده پسته در مجتمع مس سرچشمه برای ادامه همكاری در طرح های تحقیقاتی مشترك
در راستاي همكاري با توليدات شركت مس سرچشمه رفسنجان
حضور دکتر محمدی، دکتر حسینی فرد و دکتر صداقتی در مجتمع مس سرچشمه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱، برای ارائه نتایج پروژه پایان یافته کاربرد زمستانی اسید سولفوریک توسط دکتر حسینی فرد و در ادامه آن جلسه با واحد تحقیق و توسعه جهت انجام پروژه های جدید.

به نام خدا

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در راستاي همكاري با واحدتحقيق و توسعه مجتمع  مسسرچشمه رفسنجان ،رياست پژوهشكده پسته آقاي دكتر امير حسين محمدي در مورخه 1 بهمن ماه 1401 به همراه آقايان دكتر سيد جواد حسيني فرد و آقاي دكتر ناصر صداقتي از اعضاي هيئت علمي پژوهشكده پسته در جمع مسئولين مجتمع مس سرچشمه حضور يافتند .ابتدا در اين جلسه در زمينه همكاري پروژه پايان يافته اسيد سولفرريك توليدي اين مجتمع و ترويج استفاده از آن براي باغداران پسته از طريق پژوهشكده پسته سخن به ميان آمد ودر ادامه براي  همكاري مداوم پژوهشكده با توليدات اين مجتمع جلسه مبسوطي برگزار گرديد در اين جلسه براي انجام پروژه هاي جديد مجتمع مس با پژوهشكده پسته سخنان اميد بخشي ايراد گرديد اين جلسه نزديك به دو ساعت به طول انجاميد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0