پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس: کرج- بلوار شهید فهمیده - مجموعه موسسات تحقیقاتی کشاورزی کشور- موسسه تحقیقات علوم باغبانی

کدپستی: 3135933151

صندوق پستی: 31755147

تلفن: 34095067

دورنگار: 34095071

سامانه پیام کوتاه: 30004554554461

 

 

 

 

 

 

 جزئیات

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
نام شرکت/سازمان
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0