پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس: کرج- جاده محمد شهر- انتهای خیابان شهید همت- موسسه تحقیقات علوم باغبانی.

کدپستی: 3177777411

صندوق پستی: 31755147

تلفن: 36705062

دورنگار: 36700895

 

 

 

 

 جزئیات

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
نام شرکت/سازمان
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0