پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اقتصاد باغبانی

در این بخش، مقالات علمی، پژوهش ها، اسناد و سایر فعالیت های مرتبط با اقتصاد باغبانی در دسترس است.


 

عنوان تحقیق نویسنده/ نویسندگان سال انتشار ناشر دانلود

اقتصاد باغباني ايران: چالشها و راهكارها

دکتر رضا صداقت 1400 سخنرانی در سومین گردهمایی سالیانه موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0