پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فراخوان جذب پژوهشگر دوره پسا دکترا در موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور

جهت اطلاعات بیشتر با شماره02636705062 داخلی 215 سرکار خانم دکتر قائمی تماس حاصل فرمایید.

 

*منظور از صندوق، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (https://insf.org/fa) است.


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0